Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Schoolfruit 18 t/m 20 januari

Op 18, 19 en 20 januari is er weer schoolfruit voor alle kinderen: waspeen, appel (Elstar) en handsinaasappel.

Powerpoint ouderavond Kanjertraining

Dit schooljaar zijn we op 't Haimstee begonnen met de Kanjertraining. Klik HIER om de presentatie van de ouderavond te bekijken! 

Lampionnentocht over het schoolplein

Donderdagmiddag werd de cultuur-/projectweek over 'licht en donker' afgesloten met een lampionnentocht over het schoolplein. Alle groepen liepen met hun zelfgemaakte lampions over het plein langs de toekijkende ouders.

Lees meer...

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen januari:

1 januari: Hayden de Graaf
1 janurari: Fiënne Jonker
1 januari: Julia Scharpenborg
8 januari: Hakim Ali
12 januari: Marieke Venema
15 januari: Cathalina Zantingh
17 januari: Sterre Veen
21 januari: Bjorn Commandeur
27 januari: Sophie Bos
28 januari: Nieka Ruth
31 januari: Davy Spijker

 

Zoeken