Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen oktober:

2 oktober Jesse Blokzijl

3 oktober Damian Jahanfar
4 oktober Justin Holman

5 oktober Leyla Langes

15 oktober Éamonn Dijk

15 oktober Kim Visser

18 oktober Tristan van den Heuvel

22 oktober Milan de VriesInbrenglunch als afsluiting van Kinderboekenweek

Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaan we donderdag 15 oktober met alle leerlingen en

ouders lunchen als feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek.

Dit vergt natuurlijk de nodige voorbereidingen.

We willen u, als ouders, dan ook vragen om hier aan mee te werken.

Lees meer...

Foto's schooljaar 2014-2015

Vorig schooljaar, 2014-2015, zijn er veel foto's gemaakt. De foto's zijn zoveel mogelijk verzameld en per groep in een ingepakte (gezipte) map gezet. De foto's worden gedownload naar uw computer als u op de betreffende map klikt. 

 

Zoeken