Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen augustus:

3 augustus Sem Stap
4 augustus Naomi van der Veen

4 augustus Joy Elting

6 augustus Marije Ham

6 augustus Ashley Scheeringa

9 augusus Dylan Rode

12 augustus Frederique Schmaal

15 augustus Esmay Harms

18 augustus Danique Dokter

24 augustus Jaylee Ploeger

29 augustus Esther Wijnands

30 augustus Isaiah DamFoto's schooljaar 2014-2015

Vorig schooljaar, 2014-2015, zijn er veel foto's gemaakt. De foto's zijn zoveel mogelijk verzameld en per groep in een ingepakte (gezipte) map gezet. De foto's worden gedownload naar uw computer als u op de betreffende map klikt. 

 

Feestweek Sorghvliet 50 jaar

De wijk Sorghvliet bestaat op 29-9-2015 50 jaar en dat wordt gevierd met een feestweek! De eerste steenlegging was aan de Galjootstraat en op 29 september zal daar dan ook de officiële opening plaatsvinden van de feestweek. De feestweek zelf wordt gehouden van 26 september tot en met 3 oktober. Noteer het alvast in uw agenda.

Lees meer...

Gezonde school vignet voor CBS 't Haimstee

Op maandag 3 november is op onze school het vignet uitgedeeld van de gezonde school. Dit vignet krijgen we omdat we al een tijd bezig zijn met gezond eten en bewegen op school.

Lees meer...

Zoeken