Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Nieuwe website van het samenwerkingsverband online!

Nieuwe website van het samenwerkingsverband, waar ook cbs 't Haimstee onder valt, online!

Met trots en plezier laten we u weten dat de vernieuwde website van het samenwerkingsverband primair onderwijs voor de provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld, SWV PO 20.01 online is. Ook wij, cbs 't Haimstee, maken deel uit van dit samenwerkingsverband. De komende weken wordt er hard gewerkt en vult de website zich gestaag met relevante & actuele onderwerpen. De eerste wijzigingen zijn al zichtbaar op www.po2001.passendonderwijsgroningen.nl.

Lees meer...

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen februari:

11 februari Robin Stulen
12 februari Rakesh Bandhoe
12 februari Vince Boomsluiter
14 februari Yanoah van Horssen
14 februari Sander de Vries
15 februari Lyan van der Zee
17 februari Loes Postma
20 februari Sharon Kiewiet
23 februari Nick Kruizinga
24 februari Serhan Langes
27 februari Sietse Riemersma
27 februari Noémi Veldman

Zoeken