Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Dione Dekker voorleeskampioen

Voorlees kampioen 2015/2016 is Dione Dekker uit groep 8.  Zij zal als afgevaardigde onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke voorrondes. 
 

 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen november:

1 november Leela van der Vorm

1 november Ashki Stockmann

1 november Nituna Stockmann

2 november Ruben van der Laan

2 november Dirk de Jonge

2 november Rilana Aaldring

3 november Milan Loonstra
7 november Carman Dekker

13 november Roel Hensens

27 november Pieter Herman de Vries

27 november Egge Jan de Vries

29 november Megan Postma

 Zoeken