Welkom op onze website!

Logo Haimstee

Op deze website vindt u onder andere informatie over de school, de leerlingen en het team.

't Haimstee is een Christelijke basisschool in de wijk Sorghvliet in Veendam. Op onze school zijn alle kinderen en hun ouders welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke richting.

Wij werken vanuit een Christelijke levenshouding en laten ons hierbij inspireren door de Bijbel. Bijbelse waarden als liefde, gerechtigheid en zorgzaamheid vertalen wij naar de praktijk van alledag in het respectvol en zorgzaam omgaan met elkaar. 

Centraal in ons onderwijs staat de gedachte dat ieder mens, ieder kind uniek is. Dat betekent dat wij uitgaan van 3 basisbehoeften van ieder kind:

Behoefte aan competentie - Ik kán het

Behoefte aan autonomie - Ik kan het zélf 

Behoefte aan relatie - Ik kan het sámen

 

 

Brigadierscursus

Woensdag 22 juni was het zover. De wijkagent heeft op school een brigadierscursus gegeven.

De ouders hebben, nadat ze theorie en praktijk hadden afgesloten, allemaal een certificaat behaald.

Bedankt voor jullie inzet ouders!

Lees meer...

Foto's Koningsspelen onderbouw

Bekijk hieronder de foto's van Kim, de moeder van Gabriëlle, Nathaniël en Adaja, van de Koningsspelen in de onderbouw.

Lees meer...

Voorstelrondje Schoolcommissie en MR

De ouders die zitting hebben in de schoolcommissie en de MR stellen zich graag aan u voor. Klik HIER om hun voorstelrondje te lezen! 

Van harte gefeliciteerd!!

Verjaardagen juni:

2 juni Frank Wagenvoorde
10 juni Dimar Sanders
11 juni Benjamin Scharpenborg

13 juni Romaysa Zegerius
13 juni Jordy Commandeur
15 juni Robin Hollemans
19 juni Jorian van der Veen
21 juni Sanne van Maanen

Zoeken